Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Wij als Jimdo GmbH (hierna te noemen: “Jimdo” of “wij”) willen gebruikers van Jimdo en bezoekers van onze websites met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat wij maken van hun persoonsgegevens. Onze webpagina's en diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden. Dit geldt met name voor de procedures die wij hanteren voor het analyseren van het gebruik en het meten van de effectiviteit van reclamemethodes en overeenkomstige diensten, in het bijzonder van derden. De actuele versienummer vindt u in de tabel verder hieronder.

Enkele woorden vooraf over het gebruik van dienstverleners van buiten de Europese Unie: Jimdo is een dienst die op internationale schaal wordt aangeboden. Jimdo beperkt zich dus niet tot de Bondsrepubliek Duitsland of de Europese Unie. Wij opereren wereldwijd en onze klanten zijn dan ook over de hele wereld te vinden. Wij maken voor bepaalde diensten of services graag gebruik van EU-dienstverleners, wanneer deze ons op vergelijkbare wijze vergelijkbare diensten van hetzelfde kwaliteits- en prijsniveau kunnen aanbieden. We willen echter eerlijk zijn: Voor veel diensten die wij momenteel gebruiken, bestaat er momenteel geen acceptabel alternatief. We zetten daarom een hele reeks dienstverleners van buiten de Europese Unie (met name uit de VS) in. Wij zien erop toe dat er maatregelen worden getroffen die verplicht zijn volgens het Europese recht op de bescherming van persoonsgegevens om een gepast beschermingsniveau voor de gegevens te kunnen waarborgen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij registreren, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten. Daarbij hoort dat wij reclame maken voor onze producten en belangstellenden en gebruikers van Jimdo informeren over de functies. De reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens hangt er aanvankelijk vanaf of iemand onze webpagina's gewoon “bezoekt” of gebruikt als Jimdo-gebruiker en zich dus als zodanig aanmeldt.

Verwerking van persoonsgegevens van Jimdo-gebruikers
Welke informatie wordt opgeslagen en waarvoor wordt die gebruikt?

Informatie die door de gebruiker ter beschikking wordt gesteld:

Voor het aanmaken van een Jimdo-pagina is ten minste een geldig e-mailadres nodig. De door de gebruiker aangemaakte Jimdo-pagina wordt via een door de gebruiker gekozen of door het systeem gegenereerd subdomein gepubliceerd. Het e-mailadres wordt gebruikt om de gebruiker berichten over de Jimbo-website toe te zenden. Dit betreft onder andere toegangsgegevens, aankondigingen of andere informatie over de Jimdo-pagina van de Jimdo-gebruiker.

Jimdo-gebruikers hebben altijd de mogelijkheid zich af te meldenvoor onze newsletter en de afzonderlijke berichten over onze modules (bijv. over nieuwe berichten in het contactformulier of het gastenboek). Voor dienstenpakketten of bepaalde functies waarvoor betaald moet worden - bijv. de shopfunctie - dienen meer contact- en betaalgegevens te worden ingevuld.

Wij slaan de gegevens die Jimdo-gebruikers opgeven op totdat zij zich afmelden bij Jimdo. Uitzondering: Factuurgegevens dienen wij om fiscale redenen 10 jaar te bewaren.

Informatie over het gebruik van een Jimdo-pagina van een Jimdo-gebruiker:

Van op hun Jimdo-website aangemelde gebruikers registreert de Jimdo-server in een zogenaamde activitity-log automatisch gegevens over het gebruik van Jimdo. Hierbij wordt informatie opgeslagen over de activiteit (incl. gebruikte geheugenlocatie, aantal aanmeldingen, etc.), statistische gegevens (bijv. over de browser, datum en tijdstip van de toegang, cookie-ID en referrer url) alsmede het IP-adres van de Jimdo-gebruiker.

Opslaan van cookies op de eindapparatuur:

Cookies zijn tekstbestandjes die meestal alleen tijdens de feitelijke duur van de sessie, d.w.z. tot het afsluiten van de browser maar in sommige gevallen ook langer, worden opgeslagen in de browser van de eindapparatuur van de Jimdo-gebruiker. Een gedetailleerder overzicht van de door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gegevensopslag via cookies (“opt-out”) vindt u in de tabel aan het einde van deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens.
Over de volgende cookie-technologieën willen we u graag vooraf afzonderlijk informeren:

Identificatie via sessiecookies:

Zodra een gebruiker zich aanmeldt op zijn Jimdo-pagina, plaatst Jimdo automatisch een cookie om de browser te kunnen herkennen (een zog. sessiecookie). In dat geval hoeft het wachtwoord slechts eenmaal te worden ingevoerd bij de aanmelding. De meeste browsers accepteren cookies, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat deze alle cookies weigert. In dit geval zal het Jimdo-platform niet perfect functioneren. Cookies kunnen altijd verwijderd worden. Na het wissen moeten bij volgende bezoeken dan steeds alle toegangsgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Reclame- en analysecookies:

Op jimdo.com en de webpagina's van Jimdo-gebruikers wordt gebruikgemaakt van derden ten behoeve van reclame, analyse en kwaliteitsborging. Zij kunnen cookies (third-party cookies) en/of telpixels (web beacons) plaatsen, waardoor er tijdens het surfen bijv. voor de regio of het thema specifieke banners verschijnen. Via de instellingen van de meeste browsers kunnen third-party cookies geblokkeerd worden. In dat geval kan de functionaliteit van andere pagina's buiten Jimdo (fora etc.) beperkt zijn. Ook kan het gebruik van cookies door derde aanbieders uitgeschakeld worden door de deactiveerpagina van het Network Advertising Initiative op te vragen. Hier vindt u meer informatie over het blokkeren van cookies die gebruikt worden voor reclamedoeleinden of zog. targeting.

Wij maken gebruik van de volgende diensten van derden:

Google:

Jimdo.com gebruikt diverse diensten van Google Inc. uit de VS. Dit zijn onder meer Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google reCaptcha, Google Fonts en Google Maps.

Google Analytics:

Voor onze eigen internetpagina's en deels ook voor die van onze gebruikers maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Hiervoor worden ook cookies op de eindapparatuur van de bezoeker of Jimdo-gebruiker opgeslagen, zodat het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij maken gebruik van de optie van IP-anonimisering, zodat het Google IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere lidstaten bij het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte in principe eerst door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om het gebruik van de website te analyseren, voor de exploitant van de website rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en van internet uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Het plaatsen van cookies kan via de desbetreffende instelling in de browser belet worden; wij wijzen er echter op dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig benut kunnen worden. Het registreren en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde voor de toekomst geblokkeerd worden. De desbetreffende plug-in voorde browser vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over hoe Google binnen zijn reclamenetwerk omgaat met persoonsgegevens vindt u hier: Reclame en de bescherming van persoonsgegevens

Google Tag Manager

Ook maken wij gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee commerciële aanbieders de website-tags via een platform kunnen beheren. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies dat zelf geen persoonsgegevens registreert. De tool activeert andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer er op domein- of cookie-niveau een functie gedeactiveerd wordt, geldt dat voor alle tracking-tags die via Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Mogelijk vragen we onze klanten om toestemming om bepaalde productgegevens (bijv. rekeninggegevens) door te geven aan andere Google-producten om bepaalde functies te kunnen activeren, bijv. om het toevoegen van nieuwe conversion tracking tags voor AdWords te vergemakkelijken. Ook controleren onze ontwikkelaars op gezette tijden informatie over productgebruik om het product verder te optimaliseren. Wij zullen dit soort gegevens echter nooit zonder toestemming van de gebruiker doorgeven aan andere Google-producten.

Meer informatie hierover vindt u in de informatie over het gebruik over dit product.

Google reCaptcha:

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Facebook:

Op internet maken wij gebruik van social plug-ins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc. (“Facebook”). Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Wanneer een van onze webpagina's wordt geopend die een dergelijke plug-in bevat, legt uw browser rechtstreeks contact met de servers van Facebook. Facebook verzendt de informatie van de plug-in direct naar de browser en die integreert deze in de website. Door het integreren van de plug-in ontvangt Facebook informatie dat de desbetreffende webpagina geopend is door de bezoeker of Jimdo-gebruiker. Heeft deze bezoeker of Jimdo-gebruiker een eigen profiel op Facebook, dan kan Facebook het bezoek door cookies opslaan en met gebruik van JavaScript registreren in diens Facebook-account. Bij interactie met de plug-in, bijvoorbeeld via de knop Vind ik leuk of door het plaatsen van een commentaar, geeft de browser ook deze informatie direct door aan Facebook en wordt deze daar opgeslagen. Dit kan geblokkeerd worden met de juiste browser plug-in; het kan dan voorkomen dat de social plug-ins van Facebook niet meer functioneren.

Informatie over doel en reikwijdte van de registratie van persoonsgegevens en de verdere verwerking en toepassing van gegevens door Facebook alsmede de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer vindt u in de informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Facebook.

Log Information:

Bij het bezoeken van een Jimdo-website (jimdo.com, uw eigen Jimdo-website of websites van andere Jimdo-users) slaan de Jimdo-servers automatisch de informatie op die de browser verzendt bij het bezoeken van die sites. Deze informatie bestaat uit de vraag (request), het IP-adres, browsertype en -taal alsmede de datum en het tijdstip van de vraag. Deze informatie wordt gebruikt voor analysedoeleinden en de technische instandhouding van onze servers en het netwerk alsmede ter bestrijding van misbruik en wordt na 3 maanden automatisch verwijderd.

Communicatie met Jimdo:

Bezoekers of Jimdo-gebruikers met vragen kunnen altijd via e-mail, chat of jimdo.com contact met ons opnemen. Wij registreren de verzoeken/vragen in een ticketsysteem (Zendesk) om ze te bewerken en de service te kunnen analyseren en verbeteren. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het behandelen van de verzoeken/vragen. De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens door deze aanbieder vindt u hier: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/#privacy-policy

Newsletter:

Onze newsletter bevat links en graphics waarmee we kunnen zien of de newsletter geopend is in een e-mailprogramma en of er op links is geklikt. Dit gebruiken we ter verbetering van ons aanbod en voor kwaliteitsborging. U kunt hiertegen bezwaar maken door u af te melden voor de nieuwsbrief. In elke mail bij de newsletter vindt u informatie over het afmelden.

Toegang en algemeen toegankelijke informatie

De inhoud van met Jimdo opgestelde webpagina's:

Alle informatie die op de Jimdo-website van een Jimdo-gebruiker geplaatst wordt, kan in principe door andere internetgebruikers worden opgevraagd. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij het publiceren van persoonsgegevens en gevoelige informatie. Het afschermen van onderliggende pagina's enzones met wachtwoorden bieden geen waterdichte garantie tegen toegang door onbevoegden; hetzelfde geldt voor het uploaden van bestanden, aangezien die mogelijk via directe links bereikbaar zijn.

Administratieve toegang tot uw Jimdo-website:

Houd er a.u.b. rekening mee dat onze medewerkers in het kader van de klantenservice en voor het opsporen van fouten en storingen toegang hebben tot het administratieve deel van Jimdo-websites (CMS). In dat geval kunnen ze alle delen van een Jimdo-website inzien, d.w.z. ook de zones die afgeschermd zijn met een wachtwoord. Al onze medewerkers worden regelmatig geattendeerd op de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding (§5 BDSG).

Doorgeven van gegevens aan derden

Gegevens van Jimdo-gebruikers worden niet verkocht aan derden. Zonder toestemming zullen wij geen persoonsgegevens doorgeven, tenzij

 • wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 • dit noodzakelijk is om diensten voor Jimdo-gebruikers te verrichten en/of ten behoeve van rechten en plichten uit deze algemene voorwaarden of in het kader van contractuele verbintenissen tussen de Jimdo-gebruiker en Jimdo.

 • dit nodig is om derden te kunnen inschakelen voor de uitvoering van onze diensten. In deze gevallen kan het voorkomen dat er gegevens moeten worden doorgegeven, bijv.

  • Domeinregistratie:

   Bij de betaalpakketten is ten minste één domein inbegrepen. De hosting van het domein wordt voor ons verricht door InternetX GmbH en Name.com Inc..
   De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens door InternetX vindt u hier: https://www.internetx.com/en/legal/privacy-policy/
   De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens door Name.com Inc. vindt u hier: http://www.name.com/media/policies/privacy-policy.pdf

   Om eigenaar te kunnen worden van een domein, dient Jimdo als bemiddelaar de voor de registratie benodigde gegevens door te geven aan de desbetreffende registrerende instantie.

   Afhankelijk van de registrerende instantie kunnen de verstrekte gegevens algemeen toegankelijk zijn. Bij de voor de toekenning bevoegde registrerende instantie is het mogelijk in te zien welke gegevens in welke mate algemeen toegankelijk zijn.

  • E-mailadressen:

   Als er via een Jimdo-website een e-mailaccount of een doorverwijzing voor e-mails is geïnstalleerd, maken wij een account aan bij Rackspace Limited of Open-Xchange. Rackspace Limited/Open-Xchange draagt dan namens ons zorg voor de technische uitvoering en het beheer van e-mails.

   De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Rackspace vindt u hier: Informatie over bescherming persoonsgegevens

   De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Open-Xchange vindt u hier: Informatie over bescherming persoonsgegevens

  • Voor het verzenden van systeem-e-mails en newsletters maken wij gebruik van Mailchimp. De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens door Mailchimp vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/

  • Voor het verzenden van bevestigingen van bestellingen maken wij gebruik van SendGrid. De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens door SendGrid vindt u hier: https://sendgrid.com/policies/privacy/


  • Als klant kunt u optioneel verzoeken om de tool RankingCoach als extra service. Deze tool helpt u bij het optimaliseren van uw Jimdo-site voor zoekmachines. De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens door RankingCoach vindt u hier: https://www.rankingcoach.com/en-us/privacy-policy

  • Gebruikerscontent:

   Wanneer afbeeldingen of bestanden geüpload worden naar de Jimdo-website, komen ze in de cloudservices van Amazon S3 (op de locatie van het computercentrum in Ierland). De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Amazon vindt u hier: Informatie over bescherming persoonsgegevens

  • Statistieken:

   Ten behoeve van de statistieken voor de JimdoPro- of JimdoBusiness-pagina's van Jimdo-gebruikers maken we gebruik van Google Analytics. De gegevens worden daarbij geanonimiseerd verwerkt ("anonymizeIp"). De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google Analytics vindt u hier: Informatie over bescherming persoonsgegevens

  • Levering van content:

   Andere delen van de Jimdo-pagina's worden geleverd door Fastly, Inc. Zij zorgen ervoor dat de Jimdo-websites over de hele wereld snel bereikbaar zijn. De verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Fastly vindt u hier: Informatie over bescherming persoonsgegevens

Mocht Jimdo worden overgenomen door een andere onderneming, dan worden ook uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften omtrent de bescherming van persoonsgegevens overgedragen aan de rechtsopvolger.

Encryptie

Voor de https-versleuteling (TLS) van de Jimdo-websites van Jimdo-gebruikers maken wij gebruik van de gratis dienst “Let’s Encrypt”. Door versleutelingscertificaten te integreren kunnen we zogenaamde transportversleuteling mogelijk maken. Zo wordt de communicatie beschermd tegen toegang van onbevoegden.

Uw rechten

Informatie:

We vertellen u graag welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen (§ 34 Bundesdatenschutzgesetz Informatie aan betrokkenen). Deze informatie ontvangt u gratis. Verzoeken daaromtrent nemen we direct in behandeling en de antwoorden verzenden we gewoonlijk per e-mail (desgewenst ook per post). Om een zo gericht mogelijk antwoord te kunnen geven, verzoeken we u zo duidelijk mogelijk aan te geven over welke soort persoonsgegevens u informatie wenst. Om er zeker van te zijn dat de degene die de informatie opvraagt ook degene is over wie deze gaat, vragen we om een identiteitsbewijs. Dat mag een kopie van een officieel identiteitsbewijs zijn. We verzoeken u serienummers, pasnummers e.d. zwart en/of onleesbaar te maken. Wij gebruiken deze kopie uitsluitend ter identificatie en voor de behandeling van het verzoek.

Corrigeren, schrappen of blokkeren:

U heeft voorts het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren, schrappen of blokkeren. Hiervoor en voor andere rechten van betrokkenen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

Wijziging van de informatie over bescherming persoonsgegevens:

Wij passen deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig aan en actualiseren deze. Ingrijpende wijzigingen die mogelijk betrekking hebben op de rechten van Jimdo-gebruikers, zullen wij u vooraf melden en wij zullen u in dat geval ook attenderen op eventuele mogelijkheden voor bezwaar. Deze informatie doen wij u als tekst (bijvoorbeeld via e-mail) toekomen.

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of via de post:

Jimdo GmbH
Bescherming van persoonsgegevens
Stresemannstraße 375
22761 Hamburg

Overzicht van geïntegreerde diensten:

Naam
Doel
Provider
Privacybeleid
Google Analytics
Gebruikersstatistieken
Google
Hotjar
Optimalisatie van conversieratio
Hotjar Ltd., Malta
Mailchimp/Mandrill
Nieuwsbrieven, meldingen
Mailchimp by The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308, USA
Opt-Out in Newsletter, N/A,
https://mailchimp.com/legal/privacy/
SendGrid
Nieuwsbrieven, meldingen
SendGrid Inc.
1801 California St #500
Denver
CO 80202
Adobe Image Editor
Afbeeldingen bewerken via gebruikersmenu
Adobe Systems Incorporated
Sipgate
Faxdienst voor het sturen en ontvangen van faxen
sipgate GmbH,
Gladbacher Straße 74
Düsseldorf, Deutschland
Rackspace
Een webapplicatie voor de technische levering en management van emails en emailaccounts
Rackspace US Inc.,
Rackspace, 1 Fanatical Place, City of Windcrest
San Antonio, TX 78218, USA
Open-Xchange
Een webapplicatie voor de technische levering en management van emails en emailaccounts
Open-Xchange AG
Rollnerstraße 14
D-90408 Nürnberg
CEO: Rafael Laguna
Taboola
Contentaanbevelingsplatform
Taboola, Inc.,
28 West 23rd Street, 5th Floor,
New York, NY 10010, USA
Tv-Squared
Deze website gebruikt TVsquared voor de statistische analyse van bezoeken gebruikers met betrekking tot tv-advertenties
TV Squared Limited,
Codebase, Argyle House,
3 Lady Lawson St,
Edinburgh, EH3 9DR
SiftScience
Tool voor fraudedetectie
Sift Science, Inc.
123 Mission Street, 20th Floor,
San Francisco, CA 94105
bunchbox
Site-optimalisatietool voor de implementatie van A/B-tests en meerdimensionale tests
app.bunchbox.co,
Peaks & Pies GmbH,
Raboisen 30,
20095 Hamburg, Deutschland
Stripe
Betalingsverwerker
Stripe Inc.,
185 Berry Street, Suite 550,
San Francisco, CA 94107, USA
Ingenico ePayments Group S.A.(Global Collect)
Betalingsverwerker
Global Collect Service B.V.,
Planetenweg 43 - 59,
2132 HM Hoofddorp, The Netherlands
tel : +31 (0)23 567 1500
Zuora
Abonnementsmanagement
Zuora, Inc.
3050 S. Delaware Street, Suite 301
San Mateo, CA 94403
(650) 779-4993
support@zuora.com
Add This
Een bladwijzerdienst die het bookmarken van websites makkelijker maakt
AddThis, Inc.,
Oracle America, Inc.,
1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182
(703) 677-3999
InternetX
Domeinadministratie
InterNetX GmbH
Maximilianstr. 6
93047 Regensburg
Germany
DISQUS
Commentaarsysteem
DISQUS, Inc.,
301 Howard St, Floor 3
San Francisco, California- 94105,
USA
RankingCoach
SEO tool
rankingCoach GmbH
Brügelmannstrasse 3
D-50679 Köln,
Deutschland
Facebook
Like-Button, Share-Button, Login
Facebook
Caffamacherreihe 7
20355 Hamburg
Wordpress
Blogsysteem
Wordpress
San Francisco
Prefinery
Platform voor klantaqcquisitie en product releases
Prefinery
1108 Lavaca Street, Suite 110-318
Austin, TX 78701
Zendesk
Ticketsysteem voor support
Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Officer
1019 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States
Jetpack / WordPress.com-Stats
Statistieken voor Jimdo-blogpagina "8days" (https://www.jimdo.com/blog/)
Automattic Inc.,
60 29th Street #343, San Francisco,
CA 94110-4929, USA
&
Quantcast Inc.,
201 3rd St, Floor 2, San Francisco,
CA 94103-3153, USA
Fullstory
Een dienst die het gedrag van je bezoekers analyseert.
Fullstory Inc.,
120 Ottley Drive NE, Suite 100,
Atlanta, GA 30324 USA
Parlamind
Kunstmatige intelligentie die onze klantenservice ondersteunt.
parlamind GmbH
Saarbrücker Str. 20/21
10405 Berlin, Germany
Zoho
Klantenservicetool (CRM-tool)
Zoho Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton,
California 94588, USA
Surveymonkey
Tool voor enquêtes
SurveyMonkey Europe UC
2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings,
Shelbourne Road, Dublin, Ireland
Name.com
Domeinadministratie
Name.com Inc.
414 14th Street #200
Denver, Colorado 80202